Former Members

 

Dr. Tsampikos Kottos  
Dr. Giorgos Kalosakas  
Dr. Thanasis Dialynas  
Dr. Panagiotis Maniadis  
Dr. Nikos Voulgarakis  
Dr. Maria Eleftheriou  
Dr. Marotesa Voultsidou  
Dr. Vassilis Paltoglou  
Angelos Gianakopoulos  
Nikos Tsatrafylis